Hot!

Other News

More news for your entertainment

SEMAKAN SEMULA TAKSONOMI BLOOM


Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an, dalam Persidangan Persatuan Psikologi Amerika, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahawa penaksiran hasil pembelajaran yang banyak disusun di sekolah, peratusan soalan yang diajukan hanya meminta pelajar menyatakan apa yang mereka hafal sahaja. Persidangan tersebut merupakan lanjutan dari persidangan yang dilakukan pada tahun 1948. Menurut Bloom, teknik menghafal sebenarnya merupakan peringkat rendah dalam kemampuan berfikir. Terdapat banyak peringkat atau tahap yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan pelajar yang mahir dalam bidangnya.

Pada tahun 1956, Bloom, Englehart, Furst, Hill dan Krathwohl memperkenalkan Taksonomi Bloom atau konsep kemampuan berfikir. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengenal pasti kemahiran dari peringkat yang rendah sehingga peringkat yang tinggi. Bagi mencapai ke peringkat yang lebih tinggi, terlebih dahulu peringkat yang rendah perlu dipenuhi. Benjamin Bloom (1956) telah mengklasifikasikan aras tingkah laku keintelektualan dalam pembelajaran  kepada tiga domain iaitu domain kognitif, domain afektif, dan  domain psikomotor dalam tujuan pendidikan ini. 
Dalam domain kognitif, Blooms telah mengidentifikasikan enam aras kognitif iaitu; aras pengetahuan, aras, kefahaman, aras aplikasi, aras analisis, aras sintesis dan aras penilaian. Adalah didapati keenam-enam arah domain kognitif didapati relevan dalam membentuk objektif dalam melaksanakan program pembangunan pelajar. 

Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Lorin Anderson Krathwohl dan para ahli psikologi aliran kognitif memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil daripada penambahbaikan tersebut barulah diterbitkan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Semakan semula hanya dilakukan pada domain kognitif. 

Semakan semula tersebut meliputi perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap tahap taksonomi dan perubahan hampir terjadi pada semua tahap hierarki, namun urutan tahap masih sama iaitu dari peringkat yang terendah hingga tertinggi. Perubahan pada tahap 5 dan 6. Perubahan- perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


 • Pada tahap 1, knowledge diubah menjadi remembering (mengingat).
 • Pada tahap 2, comprehension menjadi understanding (memahami).
 • Pada tahap 3, application diubah menjadi applying (menerapkan).
 • Pada tahap 4, analysis menjadi analyze (menganalisis).
 • Pada tahap 5, synthesis menjadi level 6 tetapi dengan perubahan mendasar, iaitu creating (mencipta).
 • Pada tahap 6, Evaluation menjadi level 5, dengan sebutan evaluating (menilai).


Jadi, Taksonomi Bloom baru versi Kreathwohl pada domain kognitif terdiri dari enam tahap: remembering (mengingat), understanding (memahami), applying (menerapkan), analyze (menganalisis, mengurai), evaluating (menilai) dan creating (mencipta). Dapat dilihat dalam Rajah di bawah.Rajah: Semakan semula Taksonomi Bloom
Sama dengan sebelum Revisi, tiga tahap pertama (terbawah) merupakan Lower Order Thinking Skills, dan tiga tahap berikutnya Higher Order Thinking Skill. Jadi, dalam menginterprestasikan piramid di atas, secara logiknya adalah sebagai berikut:


 • Sebelum kita memahami sebuah konsep maka kita harus mengingati terlebih dahulu.
 • Sebelum kita menerapkan maka kita harus memahaminya.
 • Sebelum kita menganalisis maka kita harus menerapkan dulu.
 • Sebelum kita menilai maka kita harus menganalisis dulu.
 • Sebelum kita mereka atau menciptakan sesuatu, maka kita harus mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis dan menilai.


Domain afektif dan psikomotor belum mendapat perhatian. Kemahiran menekankan aspek psikomotor yang memerlukan penyelarasan jasmani sehingga lebih tepat dipraktikkan bukannya dipelajari. Sikap juga merupakan faktor yang sukar diubah selama proses pembelajaran kerana sikap terbentuk sejak lahir. Sebab mengapa revisi baru dilakukan pada kognitif domain yang difokuskan pada pengetahuan. [Vlog] Review & Tutorial Editing Teknik Video Green Screen

[Vlog] Review & Tutorial Editing Teknik Video Green Screen Review


Tutorial
Jangan lupa SUBSCRIBE untuk dapatkan video lain. Hanya klik link ini >> http://www.youtube.com/user/MohdFadzil85 dan terus klik subscribe.

Untuk sertai Group Telegram Vlog Pendidikan »» https://t.me/vlogpendidikan

#VLogFadzil
#MFAH

PANDUAN GOOGLE CLASSROOM BAHASA MELAYU [BM]

PANDUAN VIDEO GOOGLE CLASSROOM BAHASA MELAYU [BM]


PANDUAN ADMIN SEKOLAH

1. Panduan Google Classroom : Peranan Admin Sekolah - Pengurusan Akaun Shortcut
https://youtu.be/5esTUtIwSyk

2. Panduan Google Classroom : Peranan Admin Sekolah - Pengurusan ID Guru & Murid
https://youtu.be/fVMe5Rhmq3Y

3. Panduan Google Classroom : Peranan Admin Sekolah - Pengurusan Kelas Secara Pukal
https://youtu.be/RpIyvXVGkTw

Playlist Youtube (Peranan Admin Sekolah)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL05xCZeDFa-qIBtwdy5JoH7UfkkbQkKwj

PANDUAN GURU 

1. Panduan Google Classroom : Peranan Guru - Daftar Kelas Subjek
https://youtu.be/XjVr4RGfwcw

2. Panduan Google Classroom : Peranan Guru - Hantar Tugasan
https://youtu.be/nHvYyIpYVaY

3. Panduan Google Classroom : Peranan Guru - Hantar Kuiz
https://youtu.be/Ta42hlbUBI8

4. Panduan Google Classroom : Peranan Guru - Tanya Soalan
https://youtu.be/abzO9hvXLcA

5. Panduan Google Classroom : Peranan Guru - Berkongsi Bahan (Material)
https://youtu.be/03aJdvjl4MQ

6. Panduan Google Classroom : Peranan Guru - Guna Semula Post (Reuse Post)
https://youtu.be/QYLWM_zUMww

7. Panduan Google Classroom : Peranan Guru - Penandaan Markah Tugasan
https://youtu.be/mCSX34qILxU

8. Panduan Google Classroom : Peranan Guru - Eksport Markah Analisa Tugasan
https://youtu.be/NnifVH9WQRc

Playlist Youtube (Peranan Guru)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL05xCZeDFa-r_J7I5cf67f2inj4gVbkKZ


PANDUAN MURID

1. Panduan Google Classroom : Peranan Murid - Sertai Kelas
https://youtu.be/XRVsROhGH7M

2. Panduan Google Classroom : Peranan Murid - Jawab Tugasan
https://youtu.be/Flpk_TnixzM

Playlist Youtube (Peranan Murid)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL05xCZeDFa-pp5RJB8kn7OQpYf112jj6P


*Jangan lupa SUBSCRIBE untuk dapatkan video lain terkini SECARA AUTOMATIK melalui Notification. Hanya klik link ini >> http://www.youtube.com/user/MohdFadzil85 dan terus klik subscribe.

Untuk sertai Group Telegram Vlog Pendidikan »» https://t.me/vlogpendidikan

https://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2019/07/panduan-google-classroom-bahasa-melayu.html

#VLogFadzil
#MFAH

[Vlog] Review Augmented Reality (AR) + Teknik Green Screen

[Vlog] Review Augmented Reality (AR) + Teknik Green Screen

* Gabungan Aplikasi Augmented Reality (AR) + Green Screen Video. Seolah-olah Hologram pun ada. 😄

Link Youtube : https://youtu.be/8lY2sCFH7M4
Jangan lupa SUBSCRIBE untuk dapatkan video lain. Hanya klik link ini >> http://www.youtube.com/user/MohdFadzil85 dan terus klik subscribe.

Untuk sertai Group Telegram Vlog Pendidikan »» https://t.me/vlogpendidikan

#VLogFadzil
#MFAH